Wycinka drzew we Wrocławiu – usługi na najwyższym poziomie

Drzewa wycinane są z wielu powodów. Czasem jest to kwestia ich słabej kondycji, choroby lub atakujących je szkodników, innym razem chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Często zdarza się, że po silnych wiatrach drzewa są niebezpiecznie pochylone, połamane i grożą zawaleniem. Wiele osób decyduje się również na wycięcie drzewa ze swojej posesji chcąc lepiej zagospodarować przestrzeń lub gdy zagraża ono konstrukcji budynku.
Nasza firma specjalizuje się w szczególności w usuwaniu drzew trudnych, czyli wymagających skomplikowanej metody wycinki. Ścinamy drzewa zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i posesjach prywatnych oraz te znajdujące przy drogach. Przed rozpoczęciem procesu dokładnie oceniamy ryzyko i stopień trudności wycinki, aby jak najlepiej dobrać sprzęt, metodę wycinki i zagwarantować bezpieczeństwo w obszarze wykonywanych działań.
Nasz zespół doświadczonych ekspertów posiada wszystkie niezbędne umiejętności i uprawnienia potrzebne do wykonywania czynności. Oferujemy również rzetelną pomoc w zakresie czynności formalno-prawnych związanych z wycinką, aby cały proces przebiegł szybko, sprawnie i legalnie.
Ścinka drzew wrocław

Firma Drzewa Expert oferuje usługi w zakresie:
 • Wycinka  drzew ze szczególnym uwzględnieniem tzw. drzew trudnych wymagających skomplikowanej metody wycinki (arborystyczna – alpinistyczna, wycinka sekcyjna, opuszczanie urobku na linach) lub z wykorzystaniem podnośnika koszowego oraz klasyczna
 • Wycinanie drzew w lasach prywatnych, parkach, ogrodach, działkach i terenach gdzie osobą decyzyjną jest konserwator zabytków
 • Wycinka drzew trudnych kolidujących z liniami napowietrznymi, budynkami lub inną infrastrukturą
 • Usuwanie wiatrołomów (złomów i wywrotów, drzew złamanych, przewróconych przez wiatr)
 • Zrębkowanie gałęzi po przeprowadzonej wycince
 • Frezowanie pni
 • Usługi transportowe, podnośnik koszowy 22m (3,5t) i 30m (7,5t 4×4)
 • Doradztwo w zakresie czynności formalno-prawnych związanych z wycinką drzew

Oferujemy bezpłatny dojazd do Klienta i wycenę zleconych prac. Firma oczywiście wystawia FV i posiada wykupione ubezpieczenie OC.

Wycinka drzew a ochrona przyrody

Najnowsze przesłanki do wycinki drzew określa nowelizacja ustawy z ubiegłego roku Ustawa z dn. 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Wycinkę drzew, oprócz konieczności wynikającej z pielęgnacji, można zarządzić w ramach planowania przestrzennego, w procedurze inwestycyjnej, na potrzeby rolnictwa i leśnictwa czy gospodarki wodnej. Zamiar usunięcia drzewa, może obejmować drzewa których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm (topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty)
 • 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny)
 • 50 cm (pozostałe gatunki drzew)

Drzewo powinno zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty oględzin.

wycinanie drzew wrocław

Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie m.in.:

 • drzew lub krzewów skupiskowych
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniące funkcje ozdobne
 • drzew/krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzew/krzewów na plantacjach lub w lasach
 • drzew/krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Wycinka drzew we Wrocławiu – Informacje:

Ministerstwo Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-krzewow/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien


Kontakt: tel.  604 122 123

Call Now Button