Nowe przepisy

Nowe przepisy od czerwca 2017r.  dot. usuwania drzew 

Firma Drzewa Expert informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany zatem będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Uwaga!
Drzew nie powinno się wycinać w okresie lęgowym ptaków. Okres lęgowy dla większości gatunków mieści się w terminie od 1 marca do 15 października. W przypadku np. dębu szypułkowego (Quercus robur) dotyczy to dodatkowo np. gatunku chronionego kozioróg dębosz.
Zespół Drzewa Expert posiada uprawnienia arborysty, dendrologa, ornitologa i entomologa. Wykonujemy operaty dendrologiczne i jeżeli nie stwierdzimy na danym drzewie gatunków chronionych to wystawiamy odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia do wycinki danego drzewa nawet w okresie ochronnym od 1 marca do 15 października.
Kontakt tel. 604 122 123.


Call Now Button