Profesjonalna pielęgnacja drzew we Wrocławiu

Pielęgnacja drzew jest pracochłonnym zabiegiem, który obejmuje cięcie pielęgnacyjne, techniczne, formujące i korygujące. W trakcie procesu bardzo istotne jest zakładanie wzmocnień technicznych oraz systemów sprzyjających nawodnieniu, nawożeniu i napowietrzeniu systemów korzeniowych. W razie potrzeby przydatne jest również zakładanie ekranów korzeniowych. Prawidłowo prowadzona pielęgnacja drzew przekłada się na rozrost drzewa oraz jego odporność na działanie szkodników i oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Wypielęgnowane drzewo to najlepsza ozdoba Państwa posesji. W zależności od wieku oraz stanu drzewa jego pielęgnacja może również obejmować zabiegi, takie jak przycinanie drzew i usuwanie gałęzi, które jest skoncentrowane na wycince suchych i/lub połamanych gałęzi, jak również kontrolowanemu ograniczeniu korony drzewa poprzez przycinanie zbyt długich gałęzi. Usługi związane z pielęgnacją drzew świadczymy na rzecz klientów prywatnych, biznesowych i instytucjonalnych. Współpracujemy w tym zakresie z jednostkami administracji odpowiedzialnymi za pielęgnację zieleni miejskiej.

pielęgnacja drzew Wrocław

Firma Drzewa Expert oferuje usługi w zakresie:

 • Pielęgnacja drzew ze szczególnym uwzględnieniem tzw. drzew trudnych wymagających skomplikowanej techniki  pielęgnacji (metoda arborystyczna – alpinistyczna lub przy pomocy podnośnika koszowego)
 • Pielęgnacja drzew w lasach prywatnych, parkach, ogrodach, działkach i terenach gdzie osobą decyzyjną jest konserwator zabytków
 • Pielęgnacja drzew trudnych kolidujących z liniami napowietrznymi, budynkami lub inną infrastrukturą
 • Cięcie sanitarne, redukcyjne oraz poprawiające statykę drzewa
 • Montaż wiązań elastycznych
 • Nasadzenia kompensacyjne
 • Zrębkowanie gałęzi po przeprowadzonej pielęgnacji
 • Usługi transportowe, podnośnik koszowy 22m (do 3,5t) i 30m (7,5t, 4×4)
 • Doradztwo w zakresie czynności formalno-prawnych związanych z pielęgnacją drzew
 • Utrzymywanie skrajni technicznej dróg i jezdni w zakresie przycinania zieleni

Oferujemy bezpłatny dojazd do Klienta i wycenę zleconych prac. Firma oczywiście wystawia FV i posiada wykupione aktualne ubezpieczenie OC.

Zakres pielęgnacji drzew

Zakres pielęgnacji drzew leży w gestii posiadacza nieruchomości oraz obliguje go do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Oznacza to, że obowiązuje go dokonywanie prac związanych z należytym utrzymaniem zieleni oraz podjęcie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew.

Tereny wpisane do rejestru zabytków związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przepisy zapewniające ustawową ochronę drzewom i krzewom:

 • Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 • Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

Funkcje drzew w środowisku miejskim

 • Zmniejszanie ilości Co2
 • Produkowanie tlenu
 • Zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza
 • Zwiększanie ilości jonów ujemnych
 • Wydzielanie fitocydów
 • Poprawa estetyki przestrzeni
 • Obniżanie siły wiatru
 • Poprawa warunków mikroklimatycznych

Przyczyny cięcia koron drzew

 • Brak wystarczającej przestrzeni – kolizja z elementami architektury i infrastruktury
 • Posusz w koronie, zły stan fitosanitarny
 • Nieprawidłowa budowa korony drzewa
 • Brak wystarczającej wytrzymałości na działania silnych wiatrów
 • Sadzenie nieuformowanych szkółek
 • Pobudzenie do regeneracji odciążającej koronę

pielęgnacja drzew wrocław

Rodzaje cięcia koron

 1. Cięcia przyrodniczo-pielęgnacyjne: sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające koronę, po przesadzaniu i posadzeniu, formujące.
 2. Cięcia nieprzyrodnicze-techniczne: w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w energetyce i telekomunikacji.

Kontakt: tel.  604 122 123

Call Now Button